2019-20

Varsity - Peytyn Shevchuk (12)

 

2018-19

N/A

 

2017-18

Varsity - Ellie Hintze (12)